Služby

Hasicí přístroje

 • Revize
 • Servis - opravy, údržba, periodické tlakové zkoušky, plnění po použití
 • Montáž
 • Prodej - včetně příslušenství
 • Skříňky pro hasicí přístroje

Prodej a montáž

Přenosných a pojízdných hasicích přístrojů všech typů a množství hasiva:

 • vodní - hašení pevných organických látek (papír, dřevo, textil, uhlí) a vodou rozpustných kapalin
 • pěnové - pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin nemísích se s vodou
 • práškové - požárů hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení pod proudem do 110 kV
 • sněhové - CO2 - elektrického zařízení pod napětím, jemná mechanika, elektronika
 • s čistým hasivem - hořlavých a lehce hořlavých kapalin, hořlavých plynů a zařízení pod elektrickým napětím

Více informací o typech hasicích přístrojů v příloze.

Dodáváme hasicí přístroje českých výrobců a zajišťujeme jejich záruční a pozáruční servis. Vlastníme certifikovanou dílnu pro servis, opravy, údržbu a periodické tlakové zkoušky hasicích přístrojů.

Hasicí přístroje dovezeme, rozmístíme a namontujeme dle požárně bezpečnostního řešení nebo na přání zákazníka, včetně jejich revize.

 
Dodáváme hasicí přístroje i pro:

 • kolaudace rodinných domů  - hasicí přístroj + požární hlásič - zpracujeme veškeré potřebné dokumentace pro koulaudaci
 • osobní a nákladní automobily
 • bytové jednotky a komplexy

Servis a revize

Provádíme pravidelné revize hasicích přístrojů všech typů (přenosné, pojízdné) a výrobců v souladu s vyhláškou MV 246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich oprav, plnění, údržby a periodických tlakových zkoušek. Revize je nutné provádět minimálně 1x ročně. Periodické tlakové zkoušky se musí provést 1x za 5 let, u vodních a pěnových přístrojů 1x za 3 roky. Na základě provedené kontroly, opravy, údržby a periodických tlakových zkoušek vystavíme všechny potřebné protokoly a dokumenty.

Skříňky pro hasicí přístroje

Zajišťujeme skříňky:

 • ocelové,
 • plastové
 • nerezové

Pro všechny typy přenosných hasicích přístrojů včetně její montáže. Dvířka u všech typů skříněk mohou být plná nebo prosklená. Standartní barevné provedení je červená nebo bílá barva, na přání zákazníka může být jiné barevné provedení

Dále zajišťujeme i skříňky na klíč a lékárničky.

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.