Služby

Požární hydranty

  • Revize
  • Servis – opravy, údržba, tlakové zkoušky, výměna a doplňování kompletního sortimentu hydrantového systému
  • Montáž
  • Prodej

Jedná se o spolehlivé zařízení pro základní požární ochranu budov s okamžitě dosažitelným hasícím účinkem a se stálou dodávkou vody.
Hydrantové systémy slouží k prvotnímu zásahu v případě požáru.

Prodej a montáž

  • kompletního sortimentu požárních hydrantů (hadicových sytému) – hydrantové skříně, hadice, ventily, nástavce, přechody, klíče
  • hydrantových systémů s tvarově stálou hadicí a se zploštitelnou hadicí - zapuštěné do zdi (vestavba), nástěnné, nerezové, s integrovanou skříňkou na ruční hasicí přístroj, dvoudvéřové, s pěnidlem

Dvířka u všech typů mohou být celá nebo prosklená ve standartní barevném provedení červená a bílá, na přání zákazníka může být i jiné barevné provedení.

Servis a revize

Provádíme pravidelné kontroly, opravy a údržbu všech požárních vodovodů a suchovodů – podzemní, nadzemní, nástěnné atd. dle vyhl. č. 246/2001 Sb., ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-3 – určující povinnosti pro kontrolu a údržbu hydrantových systémů revize je nutné provádět minimálně 1x ročně.

Na základě provedených úkonů a výsledků, vystavíme všechny potřebné dokumenty a protokoly.

 

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.