Služby

Protipožární nátěry a nástřiky

Prodej a aplikace na:

 • Dřevěné konstrukce
 • Ocelové konstrukce
 • Betonové konstrukce

Jsou jednou z dalších variant protipožární ochrany nosných stavebních konstrukcí (dřevěných, ocelových, betonových), předností je rychlá aplikace a nízká cena.

PROMADUR – nátěr na dřevo

 • je bezrozpouštědlová syntetická disperze
 • působením plamenů nebo sálavého tepla se přemění na pevnou vrstvu pěny, která uzavře podklad a chrání tak dřevo a dřevěné materiály před ohněm
 • používá se v případech, kdy je třeba počítat se značným nebezpečím požáru, např. v průmyslových stavbách, veřejných budovách, divadlech, shromažďovacích prostorech, nemocnicích, školách atd.
 • časté využití při rekonstrukcích památkových objektů, kdy je nutno zachovat původní vzhled dřevěných konstrukcí
 • nesmí se používat v exteriéru a v prostorách s vlhkým prostředím
 • stavební materiály musejí být chráněny před deštěm a vlhkostí (uzavřené místnosti, kryté stavby)
 • KRYCÍ LAK – se používá kvůli vzhledu a jako ochrana proti vlivům prostředí ( při vysoké vlhkosti vzduchu) nebo kvůli snadnému čištění ošetřovaného dřeva

Požární vlastnosti:    

 • zvýšení stávající požární odolnosti dřevěné konstrukce
 • snížení indexu šíření plamene po povrchu
 • snížení třídy reakce na oheň

PROMAPAINT SC4 – nátěr na ocel

 • je požárně ochranná nátěrová hmota pro ocelové konstrukce
 • jednosložková intumescentní barva ve formě vodní emulze na bázi akrylátových kopolymerů – bez zápachu a vlivu na vnější prostředí
 • vytváří izolační vrstvu a je bez rozpouštědel
 • působením žáru vytváří tepelně izolační ochranou vrstvu

Výhody:    

 • nosná konstrukce zůstává viditelná
 • ocelová konstrukce není přetížená
 • barevné odstíny RAL
 • životnost 10let (dle ETAG 018-2)
Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.