Služby

Protipožární prostupy (ucpávky)

  • Revize
  • Servis - opravy
  • Montáž
  • Prodej

Zabraňují rozšíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky skrze prostupy mezi konstrukcemi.

Provádíme odborné montáže a opravy protipožárních ucpávek, včetně jejich pravidelných revizí. Revize musí být provedena minimálně 1x za rok.

Pro montáže protipožárních ucpávek používáme certifikované systémy a materiály firem PROMAT a HILTI

  • Prostupy potrubí - plastové, ocelové, měděné, kovové, vícevrstvé, bez izolace nebo s izolací různého typu a tloušťky
  • Prostupy kabelů - kabely, svazky kabelů, kabelové chráničky včetně kabelových kanálů, žlabů, lávek a roštů
  • Prostupy kombinované - všech typů kabelů, lávek, žlabů a potrubí v požárně dělících stěnách a stropů
  • Prostupy vzduchotechniky

 

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.