Služby

Požární ochrana - technická činnost

Servis, revize, montáže a aplikace:

 • Hasicích přístrojů, požárních hydrantů a dalších zařízení
 • Požárních detektorů
 • Rozmístění tabulek a značení

Servis a revize

věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení:

 • hasících přístrojů
 • požárních vodovodů – nadzemní, podzemní, nástěnné (vnitřní), suchovody
 • protipožárních ucpávek a uzávěrů
 • protipožárních dveří a klapek
 • a dalších požárně bezpečnostních zařízení

Montáže a aplikace požárně bezpečnostních zařízení a systémů

Montáže:

 • hasících přístrojů – rozmístění a upevnění hasících přístrojů na přání zákazníka
 • skříňěk na hasící přístroje,
 • hydrantových systémů
 • protipožárních ucpávek
 • protipožárních větracích mřížek
 • požárních hlásičů
 • bezpečnostních tabulek

Aplikace:

 • Protipožárních nátěrů
 • Protipožárních těsnění a spárovacích materiálů – stavební a dilatační spáry

Požární hlásiče GS506

Toto zařízení s fotoelektrickým kouřovým senzorem je napájeno baterií 9V s životností minimálně jeden rok. Díky fotoelektrické technologii je zařízení citlivější při detekci pomalu doutnajících požárů, které produkují hustý tmavý kouř a málo tepla, a mohou doutnat hodiny, než propuknou v plameny. Tento přístroj neobsahuje nebezpečné prvky, které by mohly být nebezpečné pro okolí. Kouřový hlásič by měl být instalován v každé místnosti. Pro minimální úroveň ochrany by měl být instalován jeden hlásič do prostoru mezi obývací částí a ložnicemi. Umístěte přístroj poblíž obývacích prostor a ujistěte se, že je signál slyšitelný také v ložnicích, pokud jsou užívány. Kouřové hlásiče mohou spustit zvukový alarm jedině tehdy, když detekují kouř nebo částice unikající hořením ve vzduchu.

Hlásič je certifikovaný v souladu s EN 14604 dle požadavků vyhlášky MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb. Vhodný ke kolaudacím novostaveb.

 

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.